Одлука Пореске управе о враћању средстава МОБТЕЛ-у

Одлука Пореске управе да донесе решење о враћању средстава наплаћених у поступку принудне наплате од МОБТЕЛ-а је правна последица примене закона и пресуде Врховног суда Србије, изјавила је, на конференцији за новинаре, директор Пореске управе Марија Дрча Угрен. Врховни суд Србије је 09.10.2003. године донео пресуду о поништавању решења РУЈП-а о принудној наплати и ту судску одлуку Пореска управа је примила 01.12.2003. године, заједно са захтевом МОБТЕЛ-а за повраћај средстава, рекла је директор Дрча Угрен.

Поступајући по пресуди Врховног суда, Пореска управа је поништила решење о принудној наплати једнократног пореза од МОБТЕЛ-а. На основу захтева МОБТЕЛ-а, Пореска управа је, поштујући законски рок од 15 дана за враћање средстава, 12.12.2003. године донела решење о враћању средстава наплаћених од МОБТЕЛ-а, нагласила је директор Пореске управе. То решење достављено је Управи за јавна плаћања, која га је и извршила 16.12.2003. године.

Враћање средстава МОБТЕЛ-у не значи да је обустављен поступак утврђивања и наплате једнократног пореза од АСТРА банке А.Д., односно од њених оснивача као
солидарних јемаца за обавезе једнократног пореза. Пореска управа је поново припремила предлог Републичком јавном тужилаштву за заштиту законитости, против пресуде од 09.10.2003. године, нагласила је директор Пореске управе Марија Дрча Угрен.