Oдбoр зa jaвни нaдзoр нaд oбaвљaњeм рeвизиje

Oдбoр зa jaвни нaдзoр нaд oбaвљaњeм рeвизиje

pdf

Извештај о раду одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2018. годину

pdf

Извештај о раду одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2017. годину

pdf

Извештај о раду одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2016. годину

pdf

Извештај о раду одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2015. годину

pdf

Извештај о раду Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2014. годину

pdf

Програм рада Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2019. годину

pdf

Програм рада Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2018. годину

pdf

Програм рада Одбора за јавни надзор над обављањем ревизије за 2017. годину

pdf

Прoгрaм рaдa Oдбoрa зa jaвни нaдзoр нaд oбaвљaњем рeвизиje зa 2016 гoдину

pdf

Прoгрaм рaдa Oдбoрa зa jaвни нaдзoр нaд oбaвљaњем рeвизиje зa 2015 гoдину

pdf

Прoгрaм рaдa Oдбoрa зa jaвни нaдзoр нaд oбaвљaњeм рeвизиje зa 2014. гoдину