Обавештење о подношењу захтева за повраћај новца породиљама

Обавештавамо да је Влада Србије донела закључак од 16.12.2015. године, у вези физичких лица којима је вршено умањење нето прихода сходно одредбама Закона о умањењу нето прихода лица у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 108/13) по основу примања која су исплаћена у једном обрачунском периоду, а односе се на примања за више обрачунских периода, да могу поднети захтев надлежној организационој јединици Пореске управе у циљу вршења повраћаја плаћене разлике за уплату нето прихода.

Физичко лице захтев подноси надлежној организационој јединици Пореске управе према месту пребивалишта, односно пореском органу који је донео решење.

Захтев за повраћај плаћених средстава који ће бити основ за обраћање надлежном пореском органу ће бити сачињен од стране Пореске управе и објављен на сајту до 11. јануара 2016. године. Након тога ће заинтересована лица моћи да преузму образац и исти са веродостојном документацијом поднесу надлежној организационој јединици Пореске управе.