Неопходне хитне измене Закона о хартијама од вредности

Државни секретар Министарства финансија Владе Републике Србије Слободан Илић изјавио је данас да се то министарство залаже за хитне измене прописа који регулишу тржиште хартија од вредности. Илић је на округлом столу посвећеном изменама Закона о хартијама од вредности, који су организовали "Економист медија груп" и часопис "Банкар", рекао да важећи закон није добар, али да још није донета одлука о томе да ли га треба мењати и допуњавати, или доносити нови закон.
Државни секретар Министарства финансија Владе Републике Србије Слободан Илић изјавио је данас да се то министарство залаже за хитне измене прописа који регулишу тржиште хартија од вредности. Илић је на округлом столу посвећеном изменама Закона о хартијама од вредности, који су организовали "Економист медија груп" и часопис "Банкар", рекао да важећи закон није добар, али да још није донета одлука о томе да ли га треба мењати и допуњавати, или доносити нови закон.

Он је указао на то да би било боље да се хитно измене решења у овом документу која коче развој финансијског тржишта, него да се чека на нови закон. Према његовим речима, измене овог закона о којима постигну сагласност учесници на финансијском тржишту могле би по хитном поступку да се усвоје до краја ове године. Илић је указао на то да је, између осталог, постигнута сагласност о томе да се омогући да се са новим хартијама од вредности истовремено понуде и оне уз претходне емисије, што до сада није било могуће.

Државни секретар Министарства финансија је истакао да је сагласност постигнута и око обавезе брокера да одбију налог клијента ако на рачуну нема довољно средстава, уз напомену да садашњи закон није јасно прописао у којим случајевима Комисија за хартије од вредности може да изриче одређене мере, што би довело до веће правне сигурности. Истовремено, предложено је и да се ублажи одредба која обавезује сва акционарска друштва да изађу на отворено тржиште, јер то за многа предузећа са друштвеним капиталом представља терет, али ће се оставити могућност појединачним акционарима да свој део продају, навео је Илић. Он је рекао да није постигнута сагласност о отварању рачуна клијента код пословне банке на име брокерског друштва и положају брокерских кућа, које су у односу на банке у неравноправном положају.

Директор Београдске берзе Гордана Достанић истакла је да та институција подржава отклањање препреке у процедури иницијалне јавне понуде, повећање транспарентности и информација од самог емитента, као и лакше отварање и затварање акционарског друштва и обезбеђивање равноправности међу учесницима на тржишту капитала. Она је оценила да је неопходно дефинисати управљање рачунима клијената код брокера и дати већу самосталност Комисији за хартије од вредности.

Председник ове комисије Милко Штимац рекао је да постоји правна празнина која се односи на спорове везане за одлуке те институције и додао да је за одлуке Комисије надлежан само управни суд, који још није формиран.