Напредак у дефинисању Београдског споразума

Јуче и данас су се, у Београду водили завршни разговори у оквиру Консултативне радне групе за придруживање Југославије ЕУ. Након ових разговора, уколико, буду успешни и ако на јесен то буде потврђено повољном студијом ЕУ о изводљивости, требало да почну озбиљне активности у правцу склапање уговора о стабилизацији и асоцијацији са ЕУ.

– Остварен је напредак у економском делу имплементације , па је тако нађен механизам који треба да омогући слободан проток роба, каже српски министар финансија Божидар Ђелић и додао, да имајући у виду да до истоветних царина треба да се стигне у року од три године, поменути механизам, који на том плану не развлашћује државе, омогућује да се у процесу хармонизације отклањају неусклађености у том систему, а са тим циљем биће формирана и посебна паритетна комисија. Као отворена питања остале су монета и одвојени банкарски системи, објашњава Ђелић, који напомиње и договор о доношењу посебног Акционог плана за преговоре са ЕУ.

Управо по питању Акционог плана за преговоре са ЕУ, сматра Дјелић, биће изузетно важно да се на линији Београд – Подгорица – Брисел усагласи још увек присутна дилема – јединствено тржиште у новој заједници Црне Горе и Србије или, на основу Полазних основа, хармонизација два економска система на дуже стазе, како је то и предвиђено Београдским споразумом.