Модернизација Управе царине даје позитивне резултате

Драган Јеринић, директор Управе царина изјавио је данас да је промет путника у 2005. години био 33 милиона, што у просеку износи за око 1 500 путника више по царинику у односу на претходу годину. Мерења на граничним прелазима која врши Светска банка у оквиру пројекта трговинских и транспортних олакшица показују да је, упркос повећању обима робе и путника, промет убрзан 4 до 5 пута. Такође се ради на развоју царинске дипломатије, која је значајна за размену информација и међународну сарадњу.

Јеринић је истакао да се посебна пажња посвећује борби против корупције. „Свесни смо да процес модернизације може да буде контрапродуктиван уколико се не подигне ниво интегритета царинске службе“ додао је он нагласивши да је у протекле 2 године санкционисано 200 службеника и поднето око 20 кривичних пријава.

Царина је у протеклој години наплатила 173 милијарде динара увозних дажбина, што је око 3 пута више у односу на претходну годину. Раст се примећује и када је реч о другим аспектима рада Управе царине. Наиме, у 2005. години је привремено задржано око 8.5 милиона евра, заплењено око 17 милиона комада цигарета, 1.367 милиона тона нафте и 45кг сребрног и златног накита, као и 468кг разних врста наркотика.

Зоран Вукотић, помоћник директора Дирекције за информационе технологије подсетио је да је у 2005. години усвојена стратегија развоја информационог система царине Србије. Стратегију су усвојили Министарство финансија, Савет за моденизацију Министарства финансија и колегијум Управе царине Србије, а одобрена је од стране Светске банке. У току 2005. године постављени су темељи који ће омогућити да рачунски центар и информациони систем Управе царине постане један од најбољих система у Европи, нагласио је Вукотић.

Пројекат модернизације царинске службе обухвата електронско подношење декларација које знатно убрзава проток робе, интегрисано управљање границом захваљујући координацији свих служби на граничним прелазима, као и тзв. пројекат „семафор“, који омогућава учесницима у процесу царињења да прате ток и напредак поступка царињења.

Драган Маричић, помоћник директора Дирекције за контролу примене царинских прописа нагласио је да географски положај Србије условљава велики проток робе и путника, па самим тим и већу појаву злоупотреба, од којих је највећа тзв. „Балкански хероински пут“ којим хероин из Азије преко Балкана стиже у Западну Европу. У циљу омогућавања слободе кретања и истовременог сузбијања злоупотреба, стратегија рада Дирекције за контролу примене царинских прописа креће се у 4 правца: унутарцаринска сарадња, интегрисано управљање границом, међународна сарадња и сарадња са грађанима.

Начелник Одељења за заштиту интелектуалне својине Влада Радан нагласио је да је за заштиту од кривотворења кључна сарадња носилаца права на интелектуалну својину, јер Управа царина може да реагује само уколико носилац права поднесе захтев за његову заштиту. Управа царина поступак може покренути и по службеној дужности, при чему је обавезна да о поступку обавести носиоца права уколико јој је позната његова адреса, док се у супротном роба пушта у слободан трговински ток у року од 15 дана. Начелник Радан је позвао дистрибутере и носиоце права на интелектуалну својину да се обрате Управи царине за сва обавештења и сарадњу.