Миљковић: Закон о роковима плаћања мора да се поштује

„Закон о роковима плаћања је донет због захтева привреде која не може да чека на наплату онога што су испоручили као робу или услугу. Мислим да је закон добар, јер повећава ликвидност привреде пре свега. Ми пратимо стање од 15. маја и Закон даје резултате, јер је кад су у питању републички органи више од 99 одсто обавеза је измирено, а на локалу више од 97 одсто“, изјавио је данас шеф кабинета министра финансија и привреде Немања Миљковић. Он је додао да су Граду Београду привремено обустављена трансферна средства зато што је прекршен Закон о роковима плаћања.

„Град Београд може сам да види које су то установе које су у доцњи и када обавезе буду измирене, средства ће им бити пуштена. Тренутно према нашим подацима обустављена су трансферна средства за нешто више од 50 јединица локалне самоуправе, али само до оног момента док не измире своје обавезе према привреди“, казао је Миљковић и подсетио да је Закон о роковима измирење обавеза у комерцијалним трансакцијама донет да би се примењивао.

“Закон о роковима плаћања у комерцијалним трансакцијама почео је да се примењује од 31. марта ове године, Министарство финансија и привреде је од 15. маја, када је доспео тај 45. дан (што је крајњи рок за плаћање обавеза које је јавни сектор преузео од приватног сектора), почело да прати како се извршавају обавезе и сви буџетски корисници који су у доцњи са плаћањима више од 45 дана, дакле имају обавезе, а нису их платили, њима су привремено обустављени трансфери, тј. све док не плате своје обавезе које су преузели купујући неке услуге или робу“, рекао је он и додао да су обуставе трансфера према локалним самоуправама привремене, тј. до оног тренутка док не измире своје обавезе према привреди када ће Управа за трезор пустити средства која су припадајући део пореза на зараде локалним самоуправама.

„Овде је питање да ли желимо или не желимо да спроводимо неки закон. Практично, корисници сами уписују у тзв. РИНО систем податке о томе да ли су измирили обавезе или нису. Оног тренутка када измире обавезе они улазе у РИНО систем који је систем Управе за трезор и сами се практично упушу да су платили и на тај начин се раскњиже“, објаснио је Миљковић.

Реч је о делу пореза на зараде који према Закону о финансирању локалних самоуправа им припада, 80 одсто пореза на зараде припада локалу. Са јучерашњим даном, нешто више од 14 милијарди динара укупно уговорених обавеза је измирено када је у питању република, а неизнмирено је било 76 милиона динара, дакле 99,47 одсто обавеза према привреди је измирено. Када је у питању локал, остало је неизмирено је 83 милиона, дакле 97 одсто обавеза је измирено.