Међународни рачуноводствени стандарди

pdf

Решење о утврђивању превода Међународног стандарда финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП)

pdf

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете