Ђелић и Иванишевић о економским функцијама нове државне заједнице Србије и Црне Горе

Јуче у току поподнева, уз присуство представника ЕУ, интензивно су радиле комисије за утврђивање економских функција нове државне заједнице Србије и Црне Горе.

– Мислим да смо на добром путу да, још ове недеље, предложимо владама Србије и Црне Горе један заједнички нацрт и предлог економског дела функционисања заједнице Србије и Црне Горе, рекао је Божидар Ђелић, републички министар финансија.

Што
се
тиче царина и спољне трговине, ми смо размотрили
једну
алтернативу
хармонизације
у
следеће
3
године од прилике. Наравно, она
је
могућа
али
изискује
додатне трошкове. Морамо
наћи
начин
којим
то
може
и
да
се компензује
и
да
се
спреми
као
алтернатива
која
је кредибилна
и
спроводива
за
грађане
Црне
Горе и Србије. Исто тако, размотрили
смо
могућност
слободног кретања
добара
кроз
територију
заједнице, тако да не правимо на сијасет заједничких инспекција и служби.

Мирослав Иванишевић сматра да постоји пуна сагласност у неколико
битних
ствари
везаних
за
финансирање будуће
заједнице
у погледу имовину, слободног протока
људи, роба и капитала. Чињеница је
да
постоје
одвојени монетарни и валутни режими у Србији и Црној Гори и
моје је мишљање да то тако и треба да настави да функционише. Међутим, додао је Иванишевић, требало би
изнаћи моделе боље комуникације и сарадње међу институцијама, у
банкарском
систему и уопште у пословима
финансијских услуга.