Делатности ослобођене од обавезе увођења фискалних каса

Министарство финансија објавило је које би, новим подзаконским актом, требало да буду ослобођене обавеза евидентирања промета преко фискалних каса.