Буџет Војводине у суфициту

Данашња изјава председника Владе Војводине Бојана Пајтића да ће се у буџeт Вojвoдинe слити 3,5 милиjaрди динaрa мaњe у oднoсу нa плaнирaнo у целости је нетачна и злонамерна.

Истина је сасвим другачија. У првих пет месеци ове године Војводина је имала вишак у буџету од 2,7 милијарди динара.

Наиме, приходи Војводине су били 22,9 милијарди, а расходи 20,2 милијарде, па је тако остварен буџетски суфицит од 2,7 милијарди динара.

На рачуну Трезора Војводине, на данашњи дан, има 8 милијарди динара вишка расположивих средстава.

Молимо господина Пајтића да нам објасни зашто обмањује јавност покушавајући да финансијску ситуацију у Војводини представи тежом него у републици, када је реалност управо супротна.