Без смањења акциза на деривате нафте

Министарство финансија дало је сагласност на предлог Министарства рударства и енергетике, да гориво поскупи у просеку за 12,48 одсто.

Анализа утицаја смањења акциза на деривате нафте на републички буџет и инфлацију, коју је урадило Министарство финансија, показала је да у овом тренутку није могуће смањити акцизе, јер би се то негативно одразило на приходе у буџету, док би тек незнатан утицај имало на снижавање инфлације.

Министарство
финансија дало је сагласност на предлог Министарства рударства и енергетике, да
гориво поскупи у просеку за 12,48 одсто.

Анализа утицаја смањења акциза на
деривате нафте на републички буџет и инфлацију, коју је урадило Министарство
финансија, показала је да у овом тренутку није могуће смањити акцизе, јер би се
то негативно одразило на приходе у буџету, док би тек незнатан утицај имало на
снижавање инфлације.

Поређење фискалних оптерећења на
дизел гориво и моторни бензин 10 земаља из окружења, показало је  да је фискално оптерећење у Србији на дизел
гориво и бензин једно од најнижих у окружењу.

 

Утицај смањења акциза на
нафтне деривате на републички буџет и инфлацију

Смањење акциза у динарима

Смањење прилива у буџет до краја године

За 6 динара

9,912 млрд динара

За 3 динара

4,956 млрд динара

За 2 динара

3,304 млрд динара

За 1 динар

1,652 млрд динара

 

Промене цена

деривата нафте

Утицај на инфлацију

Предложено

повећање цена деривата нафте

0,68%

Смањење акцизе за:

 

1 динар

0,57%

2 динара

0,47%

3 динара

0,37%

6 динара

0,06%