Aукција тромесечних државних записа Републике Србије – дана 6. августа 2015. године продато 96,26 одсто емисије

На аукцији тромесечних државних записа Републике Србије, одржаној 6. августа 2015. године, понуђен обим емисије износио је 3.000.000.000 динара.

Укупан обим тражње износио је 6.369.110.000 динара, односно 212,30 одсто обима емисије. Реализовано је 288.791 комада државних записа, укупне номиналне вредности 2.887.910.000 динара. То представља 96,26 одсто обима емисије.

Примања по основу данас емитованих државних записа користиће се за финансирање обавеза по основу раније емитованих хартија од вредности које доспевају у августу 2015. године.

Државни записи су продати по стопи приноса од 4,40 одсто на годишњем нивоу, а на наплату доспевају 5. новембра 2015. године.

Стопа приноса, по којој су продате данашње хартије од вредности, нижа је за 0,39 процентних поена у односу на претходну аукцију хартија од вредности исте рочности емитоване јула 2015. године.