Читај ми

Вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније"

Министарство финансија 28. октобра 2021. године, у 12 часова, организује вебинар на тему "Регистрација на Систему Е-фактура и додељивање овлашћења унутар компаније", у сусрет почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Сл. гласник РС", бр. 44/2021) од 1.1.2022.

Вебинар је намењен субјектима јавног сектора, субјектима приватног сектора, добровољним корисницима Система Е-фактура, као и свим осталим заинтересованим лицима. Оквирно време трајања вебинара је између 60 и 90 минута.

Консултант ће учеснике детаљно информисати о:

-потребама поседовања квалификованог електронског сертификата или двофакторске аутентикације;

- потреби отварања корисничког налога на Порталу за електронску идентификацију;

- процедури по којој искључиво законски заступник региструје компанију на Систему Е-фактура;

- изменама на Систему Е-фактура;

- начину на који субјекат јавног сектора, субјекат приватног сектора и добровољни корисници региструју компанију на Систему Е-фактура;

- корацима помоћу којих законски заступник додељује администраторска овлашћења унутар компаније.

Агенда вебинара:

Пријава квалификованим електронским сертификатом;

Пријава двофакторском аутентикацијом;

Отварање налога на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат јавног сектора;

Отварање налога за компанију на Систему Е-фактура уколико је корисник субјекат приватног сектора;

Отварање налога за добровољне кориснике Система е-фактура;

Додељивање овлашћења унутар компаније на Систему Е-фактура, након регистрације.

Линк за приступање вебинару: Вебинар 

Сва питања учесници ће моћи да поставе путем адресе електронске поште: podrskaefaktura@mfin.gov.rs .

Одговори ће бити објављени на порталу www.efaktura.gov.rs .

Сличне теме

Више од 100.000 обвезника пријавило продајне објекте за е-фискализацију, рок за пријаве за субвенције 31. јануар

Више од 100.000 обвезника пријавило продајне објекте за е-фискализацију, рок за пријаве за субвенције 31. јануар

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

Синиша Мали: Данас исплата 10.000 динара здравственим радницима, у поноћ пријава за помоћ од 100 евра за младе

Синиша Мали: Данас исплата 10.000 динара здравственим радницима, у поноћ пријава за помоћ од 100 евра за младе