Читај ми

Успешно уговорени сви пројекти за први део програма ИПА 2020

Република Србија је успешно и у планираном року завршила уговарање пројеката за први део програма ИПА 2020 са стопом уговарања од 87,72%. Укупан износ свих уговорених пројеката са националним кофинансирањем за први део програма ИПА 2020 је 37.225.959,79 евра. Остварени резултат представља укупно 18 потписаних уговора.

Укупан буџет финансијког споразума између Републике Србије и Европске уније за први део Националног програма ИПА 2020 који се спроводи кроз децентрализовано управљање средствима Европске уније износи 42.437.340 евра. 

Постигнута висока стопа уговарања је јасан показатељ стручности и дуготрајног труда уложеног у целокупни процес од стране свих институција Републике Србије које су део ИПА структуре – Министарства финансија, Министарства за европске интеграције, свих министарстава и институција који су корисници ЕУ средстава, као и добре сарадње са Делегацијом Европске уније у Републици Србији.

Овим програмом обухваћена су два значајна грант пројекта укупне вредности 12.000.000 евра. Циљеви ових пројеката су унапређење служби социјалне заштите и инклузија људи из рањивих група, нарочито Рома, односно повећање запослености са акцентом на омладину, дугорочно незапослене људе и особе са инвалидитетом. Рок за имплементацију ових пројеката је три године.

Такође, важни пројекти из овог програма су набавка опреме као и услуга са циљем дизајнирања, развоја и имплементације аутоматизованих система увоза и извоза и система управљања царинским одлукама. Укупна вредност ових уговора је скоро 9.000.000 евра.

Из инструмента претприступне помоћи Република Србија у индиректном управљању, у оквиру програма претприступне помоћи у периоду од 2014. године до данас је уговорила 359 пројеката иницијалне вредности веће од 590.000.000 евра.

ИПА 2020 је осми по реду програм који је уговорен од почетка децентрализованог система управљања средствима Европске уније. Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније као тело за уговарање је надлежно за послове спровођења поступка јавних набавки, уговарања, финансијског управљања, праћења спровођења уговора који се финансирају из претприступне помоћи Европске уније.

Сличне теме

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Потписан Споразум о сарадњи и узајамној помоћи у царинским питањима Србије и Велике Британије

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста

Синиша Мали: Србија ће наставити да спроводи своју агенду раста

Министри Синиша Мали и Никола Селаковић представили нову музејску четврт у Београду

Министри Синиша Мали и Никола Селаковић представили нову музејску четврт у Београду