Читај ми

Систем електронских фактура смањује могућност поступања противно прописима

Помоћници министра финансија Соња Талијан и Драган Демировић, начелник одељења за ПДВ Ирина Стевановић Гавровић и руководилац Групе за управљање системом електронских фактура Владимир Пејчић одржали су данас радни састанак са представницима Савеза рачуновођа и ревизора Србије о функционисању система електронских фактура и о унапређењу прописа из области електронског фактурисања и пореза на додату вредност.

На састанку су мр Предраг Петровић и Дејан Младеновић, представници Савеза рачуновођа и ревизора Србије представили најчешће недоумице са којима се сусрећу рачуновође и привредници приликом коришћења система електронских фактура (СЕФ) у контексту примене прописа из области пореза на додату вредност и рачуноводства.

Учесници радног састанка констатовали су да је СЕФ у пракси смањио могућност поступања противно прописима, пре свега имајући у виду да су онемогућене измене рачуноводствених докумената супротно прописима, као што је њихово антидатирање или уништавање, а што је од утицаја и на правилно испуњавање фискалних обавеза привредних субјеката.

Постигнута је и сагласност око тога да је потребно радити на даљем поједностављењу и прецизирању правила која проузрокују највише недоумица у примени прописа о електронском фактурисању, а у вези са адекватним испуњавањем пореских обавеза.

Сличне теме

Синиша Мали: Радови на пројекту метроа и пре рокова

Синиша Мали: Радови на пројекту метроа и пре рокова

Синиша Мали: Србија стабилна, циљ посете Француској унапређење сарадње две земље

Синиша Мали: Србија стабилна, циљ посете Француској унапређење сарадње две земље

Мали: Убрзано радимо на Плану раста за Западни Балкан

Мали: Убрзано радимо на Плану раста за Западни Балкан