Читај ми

Огњен Поповић: Акциони план за спровођење Стратегије развоја тржишта капитала од 2021. до 2026. године следеће недеље на влади

1/2

Пре мање од месец дана усвојена је Стратегија за развој тржишта капитала за период од 2021. до 2026. године, а следеће недеље на Влади Републике Србије биће и Акциони план за њено спровођење, који представља оперативни план и предвиђа успостављање радне групе коју ће поред институција владе чинити и Народна банка Србије, као и представници индустрије, рекао је данас в.д. помоћника министра финансија Огњен Поповић, учествујући на V Српским данима осигурања: „Tempora mutantur“, одржаним у Аранђеловцу.

Позвао је учеснике да се и као Удружење осигуравача Србије, али и појединачно придруже спровођењу плана, јер како је објаснио, једино заједнички рад води ка успеху. 

Навео је да измене и допуне Закона о осигурању, чиме је решен вишедеценијски проблем пре свега компанија Дунав осигурање и Триглав, које су усвојене у априлу ове године, индиректно утичу на целокупно тржиште осигурања, као и на тржиште капитала. 

„Овим законом коначно се решава питање друштвеног капитала и на тај начин се омогућава отклањање неједнакости на тржишту и овим учесницима се олакшава пословање, вођење пословних књига, и изједначавају се са осталим учесницима“, објаснио је он. 

Како је рекао, капитал у овим друштвима напокон ће добити титулара, чиме се повећава транспарентност и одговорност у пословању. 

„Оно што је важно је да се те акције коначно појављују на берзи у слободном промету и да ће оне сада бити не само у рукама компаније, већ и у рукама запослених и бивших запослених, чиме расте база наших индивидуалних инвеститора. С обзиром да они одмах добијају акције, то значи да одмах могу и да располажу њима“, навео је Поповић. 

Рекао је да је шири циљ Стратегије да Република Србија развије конкурентно, високо ефикасно, транспарентно и продуктивно тржиште капитала. 

„То је кључно и за развој тржишта осигурања у Србији, али и за будућност, јер ако погледамо портфолио друштава за осигурање, свега један одсто тог портфолија тренутно чине акције. Наравно, велики разлог за то је непостојање адекватног тржишног материјала, стога Стратегија истовремено ради у два правца – успоставља атрактиван тржишни материјал кроз подршку емитентима, а са друге стране пружа подршку институционалним и индивидуалним инвеститорима кроз измене регулаторног оквира, јачање институција и подизање капацитета. То омогућава бољу, ефикаснију и јефтинију услугу“, истакао је Поповић и додао да ако нема понуде и потражње, нема ни успеха. 

Поповић је рекао да осигуравајућа друштва као једни од кључних институционалних инвеститора у Србији имају највећи потенцијал да се развијају у овом правцу. 

„Верујемо да ако Влада Републике Србије у сарадњи са привредом и другим институцијама успе да обезбеди атрактивни тржишни материјал, можемо постићи да удео од један одсто у првом кварталу 2021. године, у периоду спровођења Стратегије, достигне двоцифрен број. Савремено тржиште пословања у Србији одликује се мноштвом иновација, нових видова пословне праксе и организације“, навео је он. 

Он је рекао да се Министарство финансија нада да ће уз добру сарадњу са Народном банком Србије, као и удружењима осигуравача успети да направи помак у иновацијама у либерализацији и отварању нових прилика, у сваком трернутку водећи рачуна о финансијској и макроекономској стабилности коју смо постигли и која се показала као кључна у периоду који је иза нас.

„Овим путем желим да позовем све присутне да прочитају нашу Стратегију за развој тржишног капитала, која је доступна на сајту Минситарства финансија и да нам се директно обрате за сва питања, и да се већ у децембру или јануару активно укључе у програм њеног спровођења. 

Видећете да она предвиђа не само јачање институционалног и регулаторног оквира, већ предвиђа конкретне активности са становишта учесника. У склопу ње ћемо методично и детаљно анализирати порески оквир и све остале евентуалне препреке, како бисте активније учествовали на овом тржишту“, напоменуо је он.

Поповић је закључио да верује да је индустрија осигурања у Србији и у региону у савршеној позицији да расте и да се развија, те да се очекује да ће у годинама које следе још више доприносити развоју и стабилности финансијског сектора.

Сличне теме

Више од 100.000 обвезника пријавило продајне објекте за е-фискализацију, рок за пријаве за субвенције 31. јануар

Више од 100.000 обвезника пријавило продајне објекте за е-фискализацију, рок за пријаве за субвенције 31. јануар

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

Емитоване државне обвезнице ради измирења обавеза по основу обештећења за одузету имовину

Синиша Мали: Данас исплата 10.000 динара здравственим радницима, у поноћ пријава за помоћ од 100 евра за младе

Синиша Мали: Данас исплата 10.000 динара здравственим радницима, у поноћ пријава за помоћ од 100 евра за младе