Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
23. децембра 2019.
IMG

Народна Скупштина усвојила сет закона о завршним рачунима буџета Републике Србије од 2002. до 2018. године

Народна Скупштина Републике Србије, уз већину гласова народних посланика, данас је усвојила сет закона о завршним рачунима буџета Републике Србије од 2002. до 2018. године.

Овим се, како је раније оцењено, успоставља добра буџетска пракса, с обзиром да се завршни рачуни нису усвајали последњих 17 година. Од ове године, уз сваки републички буџет биће усвајан и Закон о завршним рачунима буџета за претходну годину, чиме ће се значајно повећати транспарентност и видљивост трошења буџетских средстава.

Посланици су изгласали и Закон о јавним набавкама којим се подстиче учешће малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки, као и ефикаснија заштита права у тим поступцима. Законом о јавним набавкама се уводи Портал јавних набавки који ће омогућити спровођење поступака јавних набавки електронским путем, што даље треба да обезбеди већу транспарентност и ефикасност у реализацији јавних набавки.

У сету закона који су усвојени, налазе се и измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма који има за циљ усклађивање са захтевима нових прописа Европске уније и повећања оцене усклађености са препорукама Међународног тела за борбу против прања новца (ФАТФ), измене и допуне Закона о Царинској тарифи, измене и допуне Закона о играма на срећу, као и измене и допуне Закона о дувану.

Измене и допуне Закона о Царинској тарифи имају за циљ да повећају конкурентност готових производа на домаћем и страном тржишту, као и да обезбеде да све одредбе од кључног значаја за сврставање по Царинској тарифи буду у матичном закону који регулише ту област.

Изменама и допунама Закона о играма на срећу уводи се побољшан систем контроле, односно достављања доказа за праћење и познавање приређивача, како би се прикупили прецизни подаци и информације о власничкој и управљачкој структури приређивача. Такође, ставља се додатно тежиште на забрану повезаности са лицима која су повезана са криминалом, односно која су осуђена за одређена кривична дела и теже повреде прописа којим се уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма.

Измене и допуне Закона о дувану треба да обезбеде услове за унапређење квалитета пружања јавних услуга и побољшање услова пословања привредних субјеката смањењем административног оптерећења кроз оптимизацију и дигитализацију поступака које спроводи Управа за дуван у оквиру програма Владе „е-Папир“.

Поред наведених, усвојени су и Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Словачке Републике о регулисању дуга Републике Србије према Словачкој Републици, Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Сједињених Америчких Држава са циљем побољшања усаглашености пореских прописа на међународном нивоу и примене ФАТКА прописа, Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Руске Федерације о одобрењу државног извозног кредита Влади Републике Србије и Закон о потврђивању Споразума између Владе Републике Србије и Владе Северне Македоније о узајамном признавању одобрења привредних субјеката за сигурност и безбедност (АЕОС).

Народна Скупштина је усвојила и Закон о потврђивању финансијског уговора Аутопут Е-80, деоница Ниш-Мердаре фаза I, између Републике Србије и Европске инвестиционе банке и Закон о давању гаранције Републике Србије у корист Banca Intesa ad Beograd и Raiffeisen banka a.d. Beograd, по задужењу јавног предузећа „Србијагас“ Нови Сад, по основу Уговора о кредиту за изградњу разводног гасовода Александровац-Брус-Копаоник-Рашка-Нови Пазар-Тутин (III фаза).