Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
24. јануара 2020.
SINISA MALI

Мали: Српске обвезнице добиле још једну потврду вредности на светском тржишту

Министар финансија Синиша Мали објавио је данас да су српске обвезнице добиле још једну потврду своје вредности и квалитета на светском тржишту јер су уврштене на листу за потенцијално укључивање у ЈП Морганов индекс државних обвезница земаља у развоју (GBI-EM – Global Diversified index).

„Ово је од вишеструког значаја за Србију. Укључењем државних обвезница наше државе у ЈП Морганов индекс државних обвезница земаља у развоју, значајни интернационални професионални инвеститори имаће Србију на свом радару за потенцијално улагање“, прецизирао је министар.

Он је рекао да ће тако домаће обвезнице бити сврстане у групу оних које су лако доступне инвеститорима.

„Сви озбиљни инвеститори прате индексе ЈП Моргана. Индекс укључује државне обвезнице деноминоване у  динарима којима се редовно тргује, са фиксним купонским стопама и којима страни инвеститори могу лако приступити“, објаснио је критерујуме Мали.

На листи за потенцијално укључење су две седмогодишње динарске бенчмарк обвезнице са доспећем 11. јануара 2026. и 21. јула 2023. године.

Према његовим речима, објављивање резултата праћења државних обвезница Републике Србије за потенцијално укључивање у GBI-EM Global Diversified index планирано је у другом кварталу 2020. године, а очекивања су да српска обвезница потврди своју валоризацију. Након укључивања обвезница, учешће српских обвезница у индексу биће између 15 и 30 п.п.

Он објашњава, даље, да би ЈП Морганов индекс државних обвезница земаља у развоју требало  да потврди да је Република Србија постигла значајан напредак у јачању ликвидности секундарног тржишта државних хартија од вредности емитовањем бенчмарк обвезница.

„У објашњењу ЈП Морган наводи се да је Србија постигла значајан напредак у јачању ликвидности секундарног тржишта својих државних обвезница. Консолидација портфеља домаћих обвезница, као и издавање референтних обвезница резултирали су повећаном потражњом страних инвеститора и значајним повећањем обима секундарног тржишта у последње две године“,  прецизира министар Мали.

Он додаје да је остварен даљи напредак у процесу динаризације, побољшана је валутна структура јавног дуга кроз повећано учешће дуга деноминованог у динарима у укупном јавном дугу Републике Србије и продужена рочност државних обвезница емитованих на домаћем тржишту.

Мали истиче да је његов али и приступ његовог тима у Министарству финансија,  да се пре свега развија домаће тржиште капитала, али и да Србија буде присутна и на страним тржиштима и да тако буде  препозната као земља која има добре финансијске инструменте које може да понуди светским улагачима.

„Ми редовно пратимо све трендове на светским тржиштима и берзама и желимо да будемо део тог процеса који итекако утиче на развој једне земље и вредновање њене привредне и економске моћи“, оценио је министар.

Министар је подсетио на интензивне законодавне активности када је реч о развоју домаћег тржита капитала. За следећу недељу је најавио да ће се на дневном реду Скупштине наћи и Предлог закона o изменама и допунама Закона о тржишту капитала, којим ће бити омогућено да се повећа база и структура потенцијалних инвеститора који ће улагати у домаће хартије од вредности.

„Предложеним изменама постиже се усаглашавање одредби Закона о тржишту капитала са Законом о јавном дугу. Увођење страног правног лица које обавља послове клиринга и салдирања у складу са законом који уређује јавни дуг, пружа додатну могућност страним инвеститорима и фондовима, да на брз и ефикасан начин улажу у домаће хартије од вредности и у српско тржиште капитала“, рекао је министар и додао да ће се овим изменама повећати атрактивност домаћих хартија од вредности, али и обезбедити разноврсност инвеститора.

Он је подсетио и да је Србија недавно отворила и Поглавље 4 у преговорима са Европском унијом, које се односи на слободно кретање капитала па је на тај начин наша земља добила признање да има услове за повезивање са европским тржиштима од тренутка приступања Европској унији.

Мали је подсетио и да се интензивно преговара о укључењу Србије у „Јуроклир банку“  (Euroclear Bank”), што ће додатно повећати тражњу за нашим хартијама од вредности, те да очекује да ће се до краја ове године и то реализовати.

„Све ово што сам набројао, заједно са повећаним кредитним рејтингом који су нам прошле године доделиле водеће рејтинг агенције попут Standard and Poor’s и „Fitch“, обезбеђује нам платформу са које у овој години можемо успешно да планирамо привредни раст, као и реализацију инвестиција у окивиру инвестиционог плана „Србија 2025“, закључио је министар.