Категорија:
Активности - Стручна мишљења
Објављено:
15. септембра 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун-август 2020. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 6-8, јун-август
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:
ЈАВНИ ПРИХОДИ
   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
    Порески поступак и пореска администрација
   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
   АКЦИЗЕ
  
   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
   ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ
   ФИСКАЛНЕ КАСЕ
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
    РАЧУНОВОДСТВО
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун-август 2020. године