Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун-август 2020. године

Република Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа

Број 6-8, јун-август 2020.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

    Порески поступак и пореска администрација

   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

АКЦИЗЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ФИСКАЛНЕ КАСЕ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

РАЧУНОВОДСТВО

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун-август 2020. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, мај 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2024. године