Категорија:
Активности - Стручна мишљења
Објављено:
26. фебруара 2020.

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2020

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 1, јануар
2020.
ISSN 0354-3242
Садржај:ЈАВНИ ПРИХОДИ

   ПОРЕЗИ
    Порез на додату вредност
    Порез на добит правних лица
    Порези на имовину
    Порез на доходак грађана
    Порески поступак и пореска администрација
   РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
   НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА
   АКЦИЗЕ
   ЦАРИНЕ
   ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
   РАЧУНОВОДСТВО
ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:
pdf

Билтен - службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јануар 2020