Čitaj mi

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa

Broj 1, januar 2020.

ISSN 0354-3242Sadržaj:JAVNI PRIHODI

POREZI

    Porez na dodatu vrednost

    Porez na dobit pravnih lica

    Porezi na imovinu

    Porez na dohodak građana

    Poreski postupak i poreska administracija

   REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAKNADE ZA KORIŠĆENjE JAVNIH DOBARA

AKCIZE

CARINE

IZBEGAVANjE DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA

FINANSIJSKI SISTEM

RAČUNOVODSTVO

PODSETNIK

Preuzmite ceo dokument:

Bilten - službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, januar 2020

Slične teme

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jul-avgust 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, jun 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine

Bilten – službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, maj 2022. godine