Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2022. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 9, септембар 2022. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порези на имовину
Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

АКЦИЗЕ

ЦАРИНЕ

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ: 

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2022. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године