Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2021. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 12, децембар 2021. године
ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порез на доходак грађана
Порези на имовину

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИСКАЛНЕ ПОГОДНОСТИ И ДИРЕКТНА ДАВАЊА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА У ПРИВАТНОМ СЕКТОРУ

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ: 

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, децембар 2021. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, септембар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2023. године