Читај ми

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2022. године

Република Србија
Министарство финансија
Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа
Број 4, април 2022. године
ISSN 0354-3242

САДРЖАЈ:

ЈАВНИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
Порез на додату вредност
Порез на добит правних лица
Порез на доходак грађана

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

РЕПУБЛИЧКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ДОБАРА

ФИСКАЛИЗАЦИЈА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
Рачуноводство

ПОДСЕТНИК

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2022. године

Сличне теме

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, април 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, март 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2023. године

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, фебруар 2023. године