Čitaj mi

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama. Ovaj Zakon stupa na snagu 26. jula 2003. godine.

Jedna od glavnih stavki Zakona biće obaveza popisa zaliha. Obveznik akcize – proizvođač dužan je da, na dan stupanja na snagu propisa kojim se povećava, smanjuje ili ukida akciza, ovu obavezu izvrši.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, između ostalog, izvršene su sledeće izmene i dopune: 

1)Ukinuta je akciza na prirodna vina, medicinska vina i medovinu, luksuzne proizvode i so za ishranu. 

2) Zbog ukidanja akcize, ukinuta je obaveza obeležavanja alkoholnih pića – prirodnih vina, medicinskih vina i medovine kontrolnim akciznim markicama.

Takođe, izmenama i dopunama Zakona, propisana je nova akcizna politika cigareta u periodu od 2005. godine do 2010. godine.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE