Čitaj mi

Novi zakonski projekti Ministarstva finansija

Ministar finansija Mlađan Dinkić najavio je danas Predlog izmene zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji bi, sa još devet zakonskih projekata, trebalo da bude usvojen na sutrašnjoj sednici Vlade.

Dinkić je na konferenciji za novinare objasnio da bi se predloženim izmenama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje izjednačio status naših radnika koji rade u inostranstvu sa radnicima koji rade u zemlji.

On je rekao da se zbog višestruko većih osnovica za doprinose, zarade u inostranstvu

isplaćuju na «crno», a naše firme nisu konkurentne.

«S obzirom na to, Ministarstvo finansija je donelo odluku da se osnovica doprinosa izjednači sa ovom u zemlji, tj. minimalna osnovica će biti jednaka dvostrukoj minimalnoj osnovici u zemlji i iznosiće 80 odsto od prosečne

plate», objasnio je Dinkić.

Ministar je rekao da će drugom predloženom izmenom u ovom zakonu, tj. ukidanjem obaveze isplatioca autorskih honorara da obračunavaju doprinose za samostalne umetnike, njihova jedina obaveza biti plaćanje poreza od 20 posto.

«Doprinose će uplaćivati umetnici, mesečno, pri čemu će imati mogućnost da izaberu jednu od četiri osnovice, od minimalne do četvorostruke minimalne osnovice, a na kraju godine će se vršiti obračun i oni koji su imali veće autorske honorare moraće da doplate razliku između akontacije i konačnog obračuna», objasnio je Dinkić.

On je dodao da se ostali zakonski predlozi odnose na izmene zakona o akcizama, kao i na potpuno nov zakon o duvanu i set zakona koji regulišu finansijsko tržište, odnosno tržište banaka i osiguranja.

Ministar finansija rekao je da je juče Odbor za privredu doneo Odluku o povećanju koeficijenata za plate u obrazovanju i ustanovama socijalne zaštite, na osnovu koje će krajem marta zaposleni u ovim oblastima dobiti povišicu plate za 20 odsto za visoku stručnu spremu, odnosno 12 odsto za višu stručnu spremu.

On je podsetio da do kraja godine sledi još jedno povećanje od 9,1 odsto, što znači da će profesori u školama, sa visokom stručnom spremom, imati za 30 posto veće plate nego prošle godine, odnosno za 22 posto veće plate za višu stručnu spremu.

Ministar Dinkić je najavio i da će penzije isplaćene krajem marta biti uvećane za 11, 7 odsto.

Govoreći o naplati poreza na dodatu vrednost, ministar finansija je izjavio da je od 1. januara do 15. marta ukupno uplaćeno 40,8 milijardi dinara, što je za oko 52 odsto više u odnosu na prihode od poreza na promet u istom periodu prošle godine.

On je takođe dodao da je još rano davati konačne zaključke o rastu prihoda po osnovu PDV-a, jer u aprilu dospevaju prve prijave za naplatu PDV-a od manjih poreskih obveznika.

Dinkić je naglasio i da se, zahvaljujući intenzivnim kontrolama, od januara ove godine, povećao broj novoprijavljenih poreskih obveznika za 2 hiljade.

Slične teme

Vujovic: Serbia Aligning Fiscal Policy To EU Standards Expeditiously

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE

HELP SERBIA- ACCOUNT BALANCE