Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025

Javna rasprava o Predlogu programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025 sprovodi se u periodu od 4. do 28. februara 2022. godine.

Predlog programa za suzbijanje sive ekonomije 2022-2025
Zaključak
Program javne raprave
Poziv za učešće u javnoj raspravi
Obrazac za dostavljanje primedaba i predloga
Obrazac za dostavljanje primedaba i predloga
Izveštaj sa javne rasprave

Slične teme

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javni poziv za učešće na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Nacrtu zakona o tržištu kapitala

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine

Javna rasprava o Predlogu strategije za razvoj tržišta kapitala za period od 2021. do 2026. godine