Читај ми

Управа за игре на срећу

Зоран Гашић – директор 

Надлежности Управе:

 • утврђује предлог каталога о врстама игара на срећу, који доноси министар финансија;
 • даје и одузима одобрења, односно сагласности за приређивање игара на срећу у складу са овим законом;
 • утврђује висину накнада за које даје одобрења и сагласности;
 • врши надзор над применом одредаба закона и других прописа у области игара на срећу, као и контролу спречавања прања новца и финансирања тероризма у области игара на срећу;
 • врши процену вредности наградног фонда за приређивање наградних игара у роби и услугама;
 • одређује свог представника у комисији за извлачење добитака у класичним играма на срећу када се извлачење добитака обавља у директном ТВ преносу;
 • учествује у припреми прописа из своје надлежности;
 • води евиденције и регистре о пословима из своје надлежности;
 • планира и спроводи обуку запослених;
 • обезбеђује јавност у раду;
 • обавља и друге послове у складу са овим и другим законом.

Посетите сајт Управe за игре на срећу

Сличне теме

Пореска управа

Управа царина

Управа за трезор