Директори управа Министарства финансија

Zoran Gašić

Зоран Гашић

директор Управе за игре на срећу
Тел:
+ 381 11 364 26 00

Зоран Гашић

Рођен је 1968. године у Косовској Митровици. Основну и средњу школу завршио је у Београду, где је и дипломирао и стекао звање дипломираног економисте у извршном управљању.

Каријеру је започео у банкарском сектору 1993. године, где је радио као руководилац службе мреже у сектору платних картица и био вођа иновативног пројектног тима за имплементацију првих домаћих платних картица. На тој позицији се задржао до 1997. године, након чега је почео да ради у Министарству финансија – Пореској управи. На том месту је наредних 12 година радио на најсложенијим пословима теренске контроле, стичући на тај начин значајано оперативно искуство, најпре као инспектор финансијске полиције, након чега је, као вођа пореског тима, руководио оперативном групом пореске полиције, која се бавила откривањем најтежих пореских кривичних дела и њихових извршилаца.

Од 2009. године радио је као виши консултант у компанији Deloitte д.о.о. Београд, где се специјализовао за рад и координацију на пројектима из области пореског консалтинга, идентификације пореских ризика и анализе и процене пореских обавеза великог броја највећих и најзначајнијих привредних субјеката на тржишту Србије.

У новембру 2013. године је почео да ради као менаџер за порезе у компанији Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Srbija д.о.о. Београд, где је као вођа пореског тима радио на најодговорнијим задацима, са посебним акцентом на пројекте из области статусних промена, финансијског консалтинга, финансијског реструктурирања и консолидације пословања у оквиру Coca-Cola Hellenic групе.

Ту се задржао до марта 2019. године, када је преузео руководећу позицију у новоформираној Управи за игре на срећу у Министарству финансија.

Активан је члан Српског фискалног друштва, чији је циљ изучавање и унапређивање међународног и упоредног права које се односи на јавне финансије, а посебно међународног и упоредног фискалног (пореског) права, као и финансијских и економских аспеката опорезивања. Такође, члан је и International Fiscal Association са седиштем у Холандији, најстаријег и најутицајнијег међународног стручног удружења из области опорезивања и незаобилазног форума на којем експерти који припадају различитим секторима друштва размењују ставове о различитим питањима из домена међународног опорезивања.

Током каријере, био је учесник бројних међународних професионалних семинара и тренинга из области кривичне пореске истраге, спречавања прања новца, метода и примене техника финансијских истрага и међународне пореске сарадње.

Говори енглески језик.

Ожењен је и има ћерку.