преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Aутхор стручна литература – Цонсенсус форецастс, ЈН П 2/2018

Одлука о обустави поступка
Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације
Обавештење о обустави поступка
Notification on starting the negotiated procedure without a call for submission of bids
Tender documentation
Changes in the tender documentation

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају