pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku Author stručna literatura – Consensus forecasts, JN P 2/2018

Odluka o obustavi postupka
Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda
Konkursna dokumentacija
Izmena konkursne dokumentacije
Obaveštenje o obustavi postupka
Notification on starting the negotiated procedure without a call for submission of bids
Tender documentation
Changes in the tender documentation

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju