Јавна набавка добара – Информациони систем ПИМИС, ЈН 11/2020

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор заинтересованом лицу
Измена 1 ЈН 11/2020
Измењена конкурсна документација 1
Измена 2 ЈН 11/2020
Измењена конкурсна документација 2
Обавештење о продужењу рока
Одговор заинтересованом лицу
Измена конкурсне документације
Конкурсна документација
Одговор заинтересованом лицу
Одлука о додели уговора
Oбавештење о закљученом уговору

Сличне теме

Централизована јавна набавка горива и мазива, ЦЈН 1/2019

Jавна набавка број ЈН МВ 2/2020, Услуге транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају

Услуга одржавања информационог система SVM SYNTEGRA, ЈН П 1/2020