Javna nabavka dobara – Informacioni sistem PIMIS, JN 11/2020

Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponuda
Odgovor zainteresovanom licu
Izmena 1 JN 11/2020
Izmenjena konkursna dokumentacija 1
Izmena 2 JN 11/2020
Izmenjena konkursna dokumentacija 2
Obaveštenje o produženju roka
Odgovor zainteresovanom licu
Izmena konkursne dokumentacije
Konkursna dokumentacija
Odgovor zainteresovanom licu
Odluka o dodeli ugovora
Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Slične teme

Centralizovana javna nabavka goriva i maziva, CJN 1/2019

Javna nabavka broj JN MV 2/2020, Usluge transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Usluga održavanja informacionog sistema SVM SYNTEGRA, JN P 1/2020