Централизована јавна набавка 11/2018 – набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме

Обавештење о закљученом уговору - Партија 8
Обавештење о закљученом уговору - Партија 10
Обавештење о закљученом уговору - Партија 7

Сличне теме

Јавна набавка мале вредности број 2/2018 – Набавка услуга осигурања запослених у Министарству финансија

јавну набавку мале вредности – Услуге превођења ЈН МВ 1/2018

Јавна набавка мале вредности број 3/2018 – Набавка услуга транспорта – доставе експресних пошиљки у међународном поштанском саобраћају