Centralizovana javna nabavka 11/2018 – nabavka usluge održavanja – računara, štampača i komunikacione opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 10
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7

Slične teme

Javna nabavka male vrednosti broj 2/2018 – Nabavka usluga osiguranja zaposlenih u Ministarstvu finansija

javnu nabavku male vrednosti – Usluge prevođenja JN MV 1/2018

Javna nabavka male vrednosti broj 3/2018 – Nabavka usluga transporta – dostave ekspresnih pošiljki u međunarodnom poštanskom saobraćaju