Стратешки план за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021−2023. године („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)

Стратешки план за борбу против превара и управљање неправилностима у поступању са финансијским средствима Европске уније у Републици Србији за период 2021−2023. године („Службени гласник РС“, бр. 99/2021)

Сличне теме

Извештаји