Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину

Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину

Сличне теме

Годишњи извештај о раду буџетске инспекције за 2022. годину

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

Методологија за вршење надзора над извршењем уговора о јавним набавкама