Методологија рада буџетске инспекције

Решење о Методологији рада буџетске инспекције
Решење о измени и допуни Методологије рада буџетске инспекције
Методологија рада буџетске инспекције

Сличне теме

Инструкција о поступању буџетске инспекције у вршењу избора корисника јавних средстава код којих се врши инспекцијски надзор над извршењем уговора о јавним набавкама

Програм рада Буџетске инспекције за 2023. годину

Методологија за вршење надзора над извршењем уговора о јавним набавкама