Порези

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ
Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу
Порески третман поштанских услуга
Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ
Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)
Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину