Porezi

Испуњеност услова за стицање својства обвезника ПДВ
Порески третман предаје добара на употребу и коришћење на основу уговора о финансијском лизингу којим није предвиђен откуп предмета лизинга
Порески третман пружања услуге оплемењивања добара иностраном наручиоцу
Порески третман поштанских услуга
Право на повраћај ПДВ у случају брисања из евиденције обвезника ПДВ
Порез на употребу мобилног телефона (26.5.2009.)
Порез на употребу мобилног телефона (19.5.2009.)

Slične teme

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu

Objašnjenje u vezi sa računovodstvenim priznavanjem, vrednovanjem i načinom knjiženja digitalne imovine u poslovnim knjigama obveznika