Porezi

Ispunjenost uslova za sticanje svojstva obveznika PDV
Poreski tretman predaje dobara na upotrebu i korišćenje na osnovu ugovora o finansijskom lizingu kojim nije predviđen otkup predmeta lizinga
Poreski tretman pružanja usluge oplemenjivanja dobara inostranom naručiocu
Poreski tretman poštanskih usluga
Pravo na povraćaj PDV u slučaju brisanja iz evidencije obveznika PDV
Porez na upotrebu mobilnog telefona (26.5.2009.)
Porez na upotrebu mobilnog telefona (19.5.2009.)

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu