Царине

Захтев за стављање у слободан промет робе која је привремено увезена ради дораде (активног оплемењивања)
Спровођење поступка транзита стране робе између два места у Републици Србији, са преласком преко територије Републике Хрватске
Примена члана 308. Царинског закона

Сличне теме

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2021. годину

Царински и фискални аспект извоза наоружања и војне опреме у своје име, а за туђ рачун (Мишљење Министарства финансија, бр. 483-00-00883/2020-17 од 15.03.2021. год.)

Објашњење у вези са годишњим порезом на доходак грађана за 2020. годину