Carine

Zahtev za stavljanje u slobodan promet robe koja je privremeno uvezena radi dorade (aktivnog oplemenjivanja)
Sprovođenje postupka tranzita strane robe između dva mesta u Republici Srbiji, sa prelaskom preko teritorije Republike Hrvatske
Primena člana 308. Carinskog zakona

Slične teme

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2021. godinu

Carinski i fiskalni aspekt izvoza naoružanja i vojne opreme u svoje ime, a za tuđ račun (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 483-00-00883/2020-17 od 15.03.2021. god.)

Objašnjenje u vezi sa godišnjim porezom na dohodak građana za 2020. godinu