Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
30. децембра 2020.

Усвојен Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у Републици Србији за 2019. годину

Влада Републике Србије усвојила је Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору (ИФКЈ) у Републици Србији за 2019. годину на предлог министра финансија. Извештај је усвојен на седници одржаној 19. новембра 2020. године.

Овогодишњи извештај карактеристичан је по томе што се извештавање од корисника јавних средстава ка Централној јединици за хармонизацију Министарства финансија вршило по први пут и преко електронске апликације. Иако ова форма извештавања није прописана као обавеза, половина корисника јавних средстава искористила је ту могућност.

У оквиру извештаја, дат је детаљан приказ стања ИФКЈ са препорукама за његово унапређење, статус спровођења Акционог плана Стратегије развоја ИФКЈ у Републици Србији за период 2017-2020. године у току 2019. године, статус препорука ЕК датих у оквиру извештаја о напретку Преговарачког поглавља 32 за 2019. годину, као и статус препорука из прошлогодишњег Консолидованог годишњег извштаја о стању ИФКЈ.

На основу укупних резултата анализе, може се закључити да је 2019. година у области ИФКЈ била веома успешна, чак и када се узму у обзир ефекти увођења ванредног стања у вези са заразном болешћу КОВИД 19 у завршној фази достављања појединачних извештаја КЈС, што је узроковало проблеме у приступу одговарајућој документацији, а тиме и кашњење у припреми КГИ.

Идентификован је стабилан раст у области ИФКЈ по готово свим параметрима са изузетком стагнације у расту интерне ревизије. За идентификоване слабости су дате конкретне препоруке за њихово отклањање. Главни закључци овог извештаја су да највећи број корисника јавних средстава има успостављене системе финансијског управљања и контроле као и интерне ревизије, да је 82% планираних активности из Акционог плана Стратегије развоја ИФКЈ у Републици Србији за период 2017-2020. године спроведено у потпуности, а 18% је спроведено делимично а да је више од 60% препорука из прошлогодишњег извештаја спроведено док се остатак континуирано спроводи.Међу важнијим закључцима налази се и чињеница да је 95% препорука које је дала Европска комисија у оквиру Извештаја о напретку за 2019. годину за ову област испуњено .

Од 2009. године Централна јединица за хармонизацију на годишњем нивоу припрема Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору који приказује стање система финансијског управљања и контроле и система интерне ревизије код корисника јавних средстава у Републици Србији.

Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору се сачињава на основу појединачних извештаја корисника јавних средстава који се достављају на годишњем нивоу Министарству финансија.

Консолидованом годишњем извештају о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору за 2019. годину можете приступити на линку: https://www.mfin.gov.rs/wp-content/uploads/2019/10/KGI-2019.pdf