Категорија:
Активности - Вести
Објављено:
01. јула 2019.

Станивуковић: Креирамо нове потенцијале привредног раста

Државни секретар у Министарству финансија Гојко Станивуковић изјавио је данас да су успостављена фискална стабилност Србије, значајно смањење јавног дуга, учестали прилив страних директних инвестиција (СДИ) и континуирани привредни раст, као и побољшана позиција земље на међународном тржишту и повољни услови задуживања, дали замајац даљем привредном развоју Србије.

Станивуковић је данас, у Палати Србија, одржао са представницима великог броја институција у Србији уводни састанак за израду Програма економских реформи (ЕРП) за период од 2020. до 2022. године, а у оквиру процеса европски семестар “лајт“.

Као што је познато, ЕРП представља најважнији стратешки документ Владе Србије у економском дијалогу са Европском унијом и државама чланицама ЕУ са циљем усклађивања економских политика унутар Србије, региона
и са државама, чланицама ЕУ.

Према његовим речима, захваљујући макроекономској стабилности и реформама које се спроводе Србија је постала најатрактивнија дестинација за улагање у региону, а само у прва четири месеца ове године привучено је 1,5 милијарди евра директних страних инвестиција.

Станивуковић је нагласио да српска привреда наставља побољшање макроекономских показатеља али и да креира нове потенцијале будућег раста.

Истакао је и да ће реформа Управе царина и Пореске управе подржати процес растерећења привредних субјеката али и обезбедити ефикасније сузбијање сиве економије за шта је усвојен Акциони план који кроз сет контролних и подстицајних мера треба да обезбеди ефикаснију контролу, а са друге стране олакша пословање привреди.

Државни секретар је истакао и значај поменутог документа (ЕРП), наводећи да он настаје као резултат интензивне сарадње великог броја институција у Републици Србији.

„У процесу израде посебно је значајна сарадња са представницима цивилног друштва, стручне јавности, локалног нивоа, пословне заједнице и социјалних партнера, Народне скупштине, имајући у виду да ЕРП приказује макро-економски и монетарни оквир у коме се реализују структурне реформе у Републици Србији, које обухватају све кључне економске политике, које директно или индиректно утичу на све грађане Републике Србије“, истакао је он и додао да је потпуна посвећеност реформама свих учесника у процесу битна како би се остварила што боља усаглашеност структурних реформи.

Према његовим речима, учешће у овом програму значајно је за Србију јер оно представља део напора на путу ка пуноправном чланству у Европској унији и укључењу у процес европског семестра координације екномским политика у ЕУ, о чему се са Европском комисијом разговара у оквиру преговарачког поглавље 17 – Економска и монетарна политика, које је отворено у децембру 2018. године.

Како је наведено у последњем извештају Европске комисије из маја ове године за Поглавље 17, у области економске и монетарне политике, успостављен је добар институционални и административни оквир и постигнут је напредак у координацији економске политике, наорочито у креирању и спровођењу структурних реформи.

„У складу са тим потребно је да додатно јачамо капацитете и економско планирање, затим међуминистарску коордионацију и осигурамо правовремену примену. Потпуна посвећеност свих учесника неопходна је да бисмо остварили што бољу кохезију структурних реформи у унапређеном
макро-економском и монетарном окружењу и тиме допринели повећању конкурентности привреде и обезбеђењу услова за што већи привредни раст и запошљавање“,
рекао је Станивуковић.

На поменутом уводном састанку између осталог било је речи о искуствима у изради ЕРП, представљене су Смернице Европске комисије за израду ЕРП за период од 2020. до 2022. године, као и све предвиђене активности у вези са новим циклусом израде овог документа.

Програм eкoнoмских рeфoрми Република Србија израђује на годишњем нивоу како би обезбедила oдржив и инклузивaн eкoнoмски рaст, а у складу са стратешким циљем смањења развојног јаза између домаће привреде и ЕУ.