Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2018

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 10, октобар 2018.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

  

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порез на доходак грађана

     АКЦИЗЕ

   ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, октобар 2018