Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2018

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 11, новембар 2018.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

   ПОРЕЗИ

    Порез на додату вредност

    Порез на добит правних лица

    Порези на имовину

    Порез на доходак грађана

    Порески поступак и пореска администрација

     АКЦИЗЕ

     ЦАРИНЕ

     ФИСКАЛНЕ КАСЕ

   ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

      РАЧУНОВОДСТВО

 

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, новембар 2018