Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2014

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 6, јун 2014.

ISSN 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порез на добит правних лица

ЦАРИНЕ

ЈАВНИ РАСХОДИ

Финансирање политичких активности

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

Рачуноводство

Ревизија

Девизно пословање

Меница

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јун 2014