Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул-август 2013

Република

Србија

Министарство финансија

Билтен – службена објашњења и стручна мишљења за примену
финансијских

прописа

Број 7/8, јул – август 2013.

ИССН 0354-3242

Садржај:

ЈАВНИ ПРИХОДИ

ПОРЕЗИ

Порез на додату вредност

Порези на имовину

Порез на доходак грађана

ПОРЕСКИ ПОСТУПАК И ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

УСЛОВНИ ОТПИС КАМАТА И МИРОВАЊЕ ПОРЕСКОГ ДУГА

ДОПРИНОСИ ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ

ЦАРИНЕ

ИЗБЕГАВАЊЕ МЕЂУНАРОДНОГ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА

ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ

ЈАВНА СВОЈИНА

ПОДСЕТНИК

Преузмите цео документ:

pdf

Билтен - Службена објашњења и стручна мишљења за примену финансијских прописа, јул - август 2013